Interviu

MOD DE ADMITERE

Pe bază de interviu, conform O.M. nr. 5046/2011 si adresei ISJCJ nr. 329/20.03.2015

Între candidaţii declaraţi admişi şi şcoală se încheie contracte de şcolarizare, prin care se stabilesc potrivit legii, obligaţiile părţilor contractante pe durata studiilor.

Descarcati – Tematica Examen Admitere AMG & AMF