Acte necesare

Acte necesare pentru inscrierea la Scoala Postliceala 2016 – 2017

  • Asistent Medical de Farmacie 3 ani la zi

  • Asistent Medical Generalist 3 ani la zi

Copii Xerox in 2 exemplare:   ( prezentati si originalul pentru conformitate )

  • Certificat de nastere
  • Certificat de casatorie ( daca este cazul )
  • Carte de Identitate
  • Diploma de bacalaureat sau Adeverinta de absolvire a studiilor liceale
  • Foaia matricola

Acte originale

  • Fotografii   4 buc.  ¾
  • Adeverinta medicala
  • Dovada de vaccinare