Admitere

ADMITERE 2016

Admiterea în Şcoala Postliceală “Louis Pasteur” Dej se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale aprobate prin O.M. nr. 5346/07.09.2011 şi a metodologiei elaborată de şcoală în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale.

Pentru anul şcolar 2016-2017 Şcoala Postliceală “Louis Pasteur” Dej şi-a propus şcolarizarea în anul I a unui număr de:

  • 120 elevi, Asistent medical generalist
  • 60 elevi, Asistent medical de farmacie

Au dreptul să se înscrie la şcoala postliceală, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea candidaţilor pentru admitere se face începand cu data de 15 iunie 2016, la secretariatul şcolii, între orele 8.00 – 16.00.

MODUL DE ADMITERE

Pe bază de interviu, conform O.M. nr. 5046/2011 si adresei ISJCJ nr. 329/20.03.2015

Între candidaţii declaraţi admişi şi şcoală se încheie contracte de şcolarizare, prin care se stabilesc potrivit legii, obligaţiile părţilor contractante pe durata studiilor.